تولید سالیانه 200 هزار اصله چوب صنوبر در زنجان


معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان گفت: سالیانه اززنجان 56 هزار تن چوب صنوبربرداشت می شود.

گنج خانلو افزود: 17 هزارهکتار از اراضی جنگلی استان زنجان به کشت صنوبراختصاص یافته است.

وی افزود: مزارع چوب صنوبر زنجان اغلب درچهارشهرستان ماهنشان ، خرمدره ، ابهر و زنجان متمرکزاست .

چوب صنوبر تولید شده درزنجان در کارخانه های استانهای گیلان و مازندران فرآوری می شود.

عائدی زارعان صنوبر ازهرهکتارچوب تولیدی  300 میلیون ریال است .

عمرهرصنویربرای عرضه به بازارچوب 7 سال است .

این درخت یکی ازمناسب ترین منابع تولید چوب کشور است و در صنایع کاغذ سازی، ساختمان‌سازی ، کبریت ‌سازی ، نئوپان و سلولزی کاربرد دارد.

هر هزار هکتار اراضی متراکم صنوبربرای یک نفر شغل ایجاد می کند.

استان زنجان 97 هزارهکتار جنگل و یک میلیون و 100 هزار هکتار مرتع دارد.